МОНГОЛЫН ОРЧИН ЦАГИЙН ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН УРАН БҮТЭЭЛИЙН ДЭЭЖИС

Шог зураг