МОНГОЛЫН ОРЧИН ЦАГИЙН ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН УРАН БҮТЭЭЛИЙН ДЭЭЖИС

2010 ОНЫ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН

Монголын Уран Зургийн Галерей нь дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлүүдийг сонгон цуглуулж, сан хөмрөгөө баяжуулах, судлан сурталчилах, хадгалж хамгаалах, нийгэм, түүх, соёлын хөгжлийн зүй тогтлыг баримтжуулах, дүрслэх урлагаар дамжуулан үзэгчдэд гоо зүйн болон урлагийн боловсрол олгох зорилго, чиглэлтэй төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

Галерейн алтан сан хөмрөгт Монголын орчин үеийн дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлийг худалдан авах зорилготой “Оны шилдэг бүтээл шалгаруулах” үзэсгэлэнг 2009 оноос хойш жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байна.

Энэ жилийн үзэсгэлэнд болзлын дагуу 1 уран бүтээлчийн 2 бүтээл буюу Монголын ахмад, залуу 80 гаруй уран бүтээлчдийн шилдгийн шилдэг уран зураг, уран баримал, монгол зураг, уран дархан, сийлбэр зэрэг дүрслэх урлагийн бүхий л төрлөөр туурвисан  170 гаруй бүтээлүүд тавигдсан бөгөөд уг бүтээлүүдээс 2010 оны шилдэг бүтээлийг сонгон шалгаруулж улсын сан хөмрөгт худалдаж авах юм.

Дээрхи бүтээлүүд нь Монголын Урчуудын Эвлэлийн хорооноос зохион байгуулдаг “Намар”, мөн “Их Монгол улс-800” үзэсгэлэн, “Азийн хөх тэнгэр” Азийн Урлагийн 25 дахь удаагийн Олон Улсын Наадам зэрэг гадаад дотоодын томоохон үзэсгэлэн, фестивалиудад амжилттай оролцож, шагнал эзэлсэн бүтээлүүд юм.

Үзэсгэлэнг нээж БСШУЯамны соёл урлагийн газрын ахлах мэргэжилтэн З.Оюунбилэг, Соёл урлагийн хорооны мэргэжилтэн Шүрээ, Монголын Уран Зургийн Галерейн захирал А.Чадраабал нар үг хэлсэн бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж хүрэлцэн ирж үзэсгэлэнг үзэж сонирхлоо.

2010 оны Дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлүүдийг өөрийн биеэр ирж үзэхийг урьж байна.

Үзэсгэлэн 2010 оны 11 сарын 30-наас 12 сарын 5-ны хооронд үргэлжилнэ.
Монголын Уран Зургийн Галерей

Ìîíãîëûí Óðàí Çóðãèéí Ãàëåðåéí àëòàí ñàí õºìðºãò Ìîíãîëûí îð÷èí ¿åèéí ä¿ðñëýõ óðëàãèéí øèëäýã á¿òýýëèéã õóäàëäàí àâàõ çîðèëãîòîé ¿çýñãýëýíã æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí çîõèîí áàéãóóëàõààð áîëæ áóé áºãººä ýíý æèëèéí ¿çýñãýëýíã 2010 îíû 11-ð ñàðûí 30-íааñ 2010 îíû 12-ð ñàðûí 5-íû õîîðîíä òóñ ãàëåðåéí ¿çýñãýëýíãèéí òàíõèìä çîõèîí áàéãóóëàõ ãýæ áàéíà.

Ýíý óäààãèéí øàëãàðóóëàëòàíä óðàí çóðàã, óðàí áàðèìàë, ìîíãîë çóðàã, óðàí äàðõàí, ñèéëáýð çýðýã ä¿ðñëýõ óðëàãèéí á¿õèé ë òºð뺺ð òóóðâèñàí 80 óðàí á¿òýýë÷äèéí 170 ãàðóé á¿òýýë¿¿ä òàâèãäàæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí Ìîíãîëûí Óð÷óóäûí Ýâëýëèéí õîðîîíû çîõèîí áàéãóóëàãäàã “Íàìàð”, “Èõ Ìîíãîë óëñ-800” ¿çýñãýëýí, Àçèéí óðëàãèéí íààäàì çýðýã ãàäààä äîòîîäûí òîìîîõîí ¿çýñãýëýí, ôåñòèâàëèóäàä àìæèëòòàé îðîëöîæ, øàãíàë ýçýëñýí á¿òýýë¿¿ä ýíýõ¿¿ ¿çýñãýëýíä òàâèãäñàí áàéíà.

¯çýñãýëýíä îðîëöñîí á¿òýýë¿¿äýýñ ä¿ðñëýõ óðëàãèéí îíû øèëäýã á¿òýýë¿¿äèéã ñîíãîí øàëãàðóóëàæ óëñûí ñàíä õóäàëäàæ àâíà.

Òà á¿õýí ýíýõ¿¿ ¿çýñãýëýíã òààëàí ñî¸ðõîíî óó

¯çýñãýëýíãèéí íýýëò 2010 îíû 11-ð ñàðûí 30-íèé 16 öàãò áîëíî.

Ìîíãîëûí Óðàí Çóðãèéí Ãàëåðåé

Other Posts

There are 8 comments. Add yours.

 1. Amaraa

  Sain baina uu? BI 2010 onii shildeg buteeluudees zurag xudaldaj avax gesen yumaa yaj avax ve?

 2. çóëàà

  Ñàéí áàéíà óó? Áè ãàð÷ áóé ¿çýñãýëýíã¿¿äèéã î÷èæ ¿çýõ ìàø äóðòàé. Õàðèí ñ¿¿ëèéí õýäýí ºäð¿¿äýä ìýäýýëýë îðóóëààã¿é áàéí àà. ßã îäîî ¿ðãýëæèëæ áàéãàà áîëîí áîëîõ ãýæ áàéãàà ¿çýñãýëýíã¿¿ä áàéõã¿é þì óó

 3. Бид 2011 оны үзэсгэлэнгийн захиалга авч байгаа.
  Манай үзэсгэлэнгийн танхимд Монголын алдартай зураач, урчуудын орчин үеийн дүрслэх урлаг, реалист бүтээлүүд, графикийн бүтээлүүд, сийлбэр, барималын бүтээл, 2010 онд шилдэг бүтээлээр худалдан авсан бүтээлүүдийн үзэсгэлэн тус тус гарч байна.
  Мөн захиалга өгсөн үзэсгэлэнгийн хуваарийг орууллаа.

 4. Ñàéí áàéíà óó. Òàíòàé ÿìàð óòñààð õîëáîãäîõ âý. Àñóóæ ëàâëàõ ç¿éë ãàðààä áàéíà. Óóëçàæ áàéãààä òîäîðõîé ÿðèìààð áàéíà

 5. Miigaa

  Sain bna uu. Tsevegjaviin ‘Ehiin setgel’ zurag n tanai galleried baidag. Heden ond zuragdsaniig n helj ogch bolohuu

 6. caéõàí ç¿éë ¿çýõ ÷ ãî¸ ø¿¿ ìàíàéõàí ÷àääàã áîëæýý áè ÷ óäàõã¿é ìóíäàã çóðàà÷ áîëíî ãýæ áîääîã ø¿¿ áè ÷àäíàà çóðàã çóðõàä ººðèé㺺 ìàðòàæ á¿òýýë òóéðâàõ íü ë ñàéõàí äàà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

АРТ ШОП

90 жил

Олон нийтийн сүлжээ:

ЭНЭ ОНЫ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ

2013-2 2013-1 2013-3 2013-4